• 4.419.152 خلکو

  په برياليتوب سره د ګيګاجاب
  ويبپاڼي وړيا حسابونه پرانيستي دي.

"په ټوله نړۍ کي له خلکو سره د کارپلټونکو او کارګمارونکو په موندلو کي په وړيا ډول مرسته کول!" همدغه د ګيګاجاب ويبپاڼي يوازنۍ موخه ده.

  • ګیګاجاب افغانستان د کارګمارونکو لپاره
  • ګیګاجاب افغانستان د کارګمارونکو لپاره

   د نورو کاري ویبپاڼو څخه په توپیر، تاسو ګیګاجاب په بشپړ وړیا توګه کارولای سئ. خپل خالي کارونه اعلان کړئ او/ یا د په زړه پورو نوماندانو چي ستاسو د غوښتني سره سم وی د موندلو لپاره زموږ د سي وي ډاټابیس وپلټئ. همدارنګه تاسو بریښنالیکي خبرتیاوي هم فعالولای سئ ترڅو د هغه سي وي ګانو په هلکه خبر واوسئ چي ستاسو د کارونو د لیست سره ورته والی لري.
  •  
  • د ګیګاجاب افغانستان د کارګمارونکو لپاره برخي به هلکه نور معلومات ولولئ.